La mine d'ambre - 4 étoiles : Nivel 3 - créé par [SOA] Mone le 30/11/2019

Description :
Matar a los mobs y dejar al draco aire para el final
Raziel
LVL 35
HP 14924 (7599)
ATK 1465 (270)
DEF 909 (165)
SPD 149 (74)
CRIT % 24 % (9 %)
CRIT DMG 163 % (13 %)
ACC 130 % (115 %)
RES 58 % (3 %)
EHP 52616
SPD +27
HP +211
DEF +9 %
ATK +35
ACC +6 %
SPD +4
Glyph efficiency
Basic
59
Support
60
Debuf.
66
SPD +23
HP +150
ACC +10 %
SPD +8
Glyph efficiency
Basic
52
Support
54
Debuf.
68
HP +59 %
HP +8 %
DEF +5 %
ATK +80
CRIT +6 %
ACC +6 %
Glyph efficiency
Basic
66
Support
34
Debuf.
55
HP +2059
DEF +24
% CRIT +6 %
CRIT +7 %
ACC +4 %
RES +3 %
Glyph efficiency
Basic
51
Support
36
Debuf.
33
ACC +20 %
HP +124
HP +2 %
ATK +2 %
ACC +13 %
SPD +2
Glyph efficiency
Basic
51
Debuf.
64
ACC +25 %
DEF +5 %
ATK +11 %
% CRIT +3 %
ACC +11 %
Glyph efficiency
Basic
67
Debuf.
54
Voir les sorts et aura du monstre
Adair
LVL 35
HP 17993 (8244)
ATK 1117 (225)
DEF 951 (391)
SPD 147 (86)
CRIT % 108 % (93 %)
CRIT DMG 194 % (44 %)
ACC 18 % (3 %)
RES 66 % (11 %)
EHP 66273
SPD +27
DEF +3 %
% CRIT +15 %
CRIT +6 %
RES +3 %
SPD +3
Glyph efficiency
Basic
67
Support
36
Debuf.
13
SPD +27
HP +415
HP +9 %
DEF +21
% CRIT +7 %
SPD +4
Glyph efficiency
Basic
71
Support
68
Debuf.
49
% CRIT +23 %
HP +10 %
ATK +45
% CRIT +6 %
CRIT +13 %
RES +4 %
Glyph efficiency
Basic
73
Dps
43
% CRIT +23 %
DEF +3 %
ATK +10 %
CRIT +12 %
ACC +3 %
SPD +8
Glyph efficiency
Basic
71
Dps
47
HP +59 %
HP +225
DEF +3 %
% CRIT +8 %
CRIT +13 %
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
72
Support
48
Debuf.
32
DEF +49 %
DEF +8 %
ATK +29
ATK +7 %
% CRIT +11 %
RES +4 %
Glyph efficiency
Basic
73
Support
41
Debuf.
29
Voir les sorts et aura du monstre
Sahak
LVL 35
HP 27799 (17858)
ATK 1177 (367)
DEF 1113 (343)
SPD 135 (71)
CRIT % 21 % (6 %)
CRIT DMG 169 % (19 %)
ACC 119 % (79 %)
RES 30 %
EHP 120239
SPD +27
DEF +27
DEF +10 %
CRIT +6 %
ACC +4 %
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
65
Support
67
Debuf.
70
SPD +27
HP +212
DEF +37
DEF +6 %
ACC +8 %
SPD +3
Glyph efficiency
Basic
61
Support
51
Debuf.
60
HP +3577
HP +127
DEF +65
ATK +42
ATK +6 %
SPD +4
Glyph efficiency
Basic
58
Support
37
Debuf.
50
HP +59 %
HP +5 %
ATK +45
ATK +12 %
% CRIT +6 %
CRIT +13 %
Glyph efficiency
Basic
77
Dps
17
Support
10
Debuf.
24
HP +59 %
HP +324
HP +8 %
DEF +3 %
ATK +54
SPD +3
Glyph efficiency
Basic
55
Support
44
Debuf.
55
ACC +25 %
HP +6 %
DEF +68
ATK +48
ATK +4 %
ACC +22 %
Glyph efficiency
Basic
107
Support
12
Debuf.
92
Voir les sorts et aura du monstre
Berg
LVL 35
HP 29674 (21380)
ATK 875 (203)
DEF 1543 (660)
SPD 98 (41)
CRIT % 19 % (4 %)
CRIT DMG 168 % (18 %)
ACC 31 % (16 %)
RES 83 % (13 %)
EHP 186665
DEF +265
HP +301
DEF +94
ATK +77
ACC +3 %
RES +3 %
Glyph efficiency
Basic
75
Support
71
Debuf.
63
SPD +27
HP +3 %
DEF +52
DEF +9 %
CRIT +6 %
ACC +3 %
Glyph efficiency
Basic
57
Support
60
Debuf.
45
HP +3577
DEF +43
DEF +4 %
ATK +45
ATK +7 %
CRIT +6 %
Glyph efficiency
Basic
54
Support
37
Debuf.
20
HP +59 %
HP +136
DEF +23
DEF +3 %
ACC +10 %
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
62
Support
65
Debuf.
78
HP +59 %
HP +187
HP +17 %
ATK +34
% CRIT +4 %
RES +7 %
Glyph efficiency
Basic
77
Support
75
Debuf.
53
HP +3577
HP +6 %
DEF +43
CRIT +6 %
RES +3 %
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
60
Support
66
Debuf.
41
Voir les sorts et aura du monstre
Kurgan
LVL 35
HP 23900 (17402)
ATK 1588 (361)
DEF 1319 (517)
SPD 96 (24)
CRIT % 34 % (19 %)
CRIT DMG 165 % (15 %)
ACC 83 % (43 %)
RES 57 % (27 %)
EHP 124745
HP +4003
ATK +4 %
% CRIT +12 %
CRIT +15 %
ACC +4 %
RES +10 %
Glyph efficiency
Basic
94
Dps
9
Support
45
Debuf.
26
HP +3577
HP +4 %
DEF +19
ACC +3 %
RES +10 %
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
64
Support
61
Debuf.
39
DEF +265
DEF +38
% CRIT +7 %
ACC +3 %
RES +7 %
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
73
Support
51
Debuf.
37
HP +59 %
HP +146
DEF +5 %
ATK +90
ACC +10 %
SPD +3
Glyph efficiency
Basic
67
Support
51
Debuf.
65
ACC +23 %
HP +211
HP +6 %
DEF +5 %
ATK +62
SPD +7
Glyph efficiency
Basic
61
Debuf.
46
HP +4003
HP +198
HP +12 %
DEF +59
DEF +7 %
ATK +13 %
Glyph efficiency
Basic
92
Support
81
Debuf.
75
Voir les sorts et aura du monstre